Operativsystemet Windows

Disse skal diskutere eventuelle problemer knyttet til prosjektet, veiledning, fagmiljø eller andre faktorer som berører ph.d.- prosjektets gjennomføring. Du kan flytte på elementer i utdanningsplanen dersom du ønsker å ta et emne et annet semester enn opprinnelig planlagt. Dette gjøres av fakultetet etter at du har innlevert din avhandling. Valgfrie emner kan være ph.d.-emner fra UiT, ph.d.-emner fra andre universiteter, presentasjoner, og forskningsopphold i utlandet. Pass på at de eksterne emnene du planlegger å ta ikke overlapper tematisk med andre emner i opplæringsdelen. Dersom du er usikker kan du sende oss en søknad om forhåndsgodkjenning via eget nettskjema som du finnerher.

  • Ansatte som er i lovbestemt permisjon, skal fortsatt stå som medlem i avtalen.
  • Komiteen bestemmer dato for disputas og tittel/tema for prøveforelesning.
  • Nå har de skjønt at DOS er litt avleggs, og oppgradert – til Windows 3.1.
  • Merk at det ikke er sikkert at sesjonen din vil bli bevart for alltid grunnet oppdateringer på Farm og lignende.

Microsoft stanser snart oppdateringen av den populære Windows-versjonen. Sjekk om dette også gjelder din versjon, og sørg for å få oppdatert den i en fart. I noen tilfeller må du selv opprette nye verdier i en undermappe for å aktivere funksjonen vi skriver om i bladet. her Verktøyet finner du ved å skrive Registerredigering i søkefeltet. Dessverre støtter ikke dette nettstedet eldre nettlesere. Nede til venstre under seksjonen for «Computer name, domain and workgroup settings» trykker du på «Change settings».

Du venstreklikker en gang på programmet du vil fjerne, og velger deretter avinstalleringsknappen som viser seg. Glary Utilities har et meget gjennomtenkt avinstalleringsverktøy som jeg skal vise litt av her.

Flere Eksempler

Digipost gjennomfører jevnlige risikovurderinger og sikkerhetstester av løsningene og er i god dialog med myndigheter og andre sikkerhetsmiljøer for å følge de beste standarder. Du har etter personopplysningsloven en rekke rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg. Posten er ikke ansvarlig for innhold i post som sendes.

Dette Kan Du Forvente Deg Etter At Gdpr Trer I Kraft

Det kan derfor være fornuftig allerede i søkeprosessen å undersøke hvilke muligheter det finnes for relevante emner/kurs og konferanser ved UiT og andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. I emnekatalogen på nett finnes mer informasjon om hvilke emner som arrangeres kommende semestre. Fakultetet samarbeider med andre universiteter om en nasjonal forskerkursportal for samfunnsfag der det gis en oversikt over institusjonenes ph.d.-emner i samfunnsfag.